Wyniki I etapu Konkursu na opracowanie koncepcji Pomnika upamiętniającego śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Spośród 47 prawidłowych zgłoszeń do Konkursu, 20 uczestników nadesłało swoje prace, z czego do II etapu Konkursu zostało dopuszczonych 5 prac oznaczonych kodami:

- praca konkursowa nr 162711
- praca konkursowa nr 200000
- praca konkursowa nr 224422
- praca konkursowa nr 471410
- praca konkursowa nr 541327

Autorzy wybranych prac zostaną indywidualnie poinformowani przez Sekretarza Sądu Konkursowego o uwagach i sugestiach Sądu względem przygotowanych prac.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe prace nadesłane na Konkurs będzie można odebrać w dniach od 18 do 19 lipca 2017 r. w godz. 10.00-16.00 w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Srebrnej 16.

Przypominamy, że podstawą do odebrania pracy jest podpisany przez osobę przyjmującą pracę Załącznik nr 4A – Pokwitowanie złożenia pracy I Etap. W przypadku nieodebrania pracy w wyżej wskazanym terminie zostanie ona przekazana do zasobów Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Wszystkim uczestnikom pragniemy bardzo serdecznie podziękować za udział 
w Konkursie.

Ewa Kosiacka-Beck
Sekretarz Sądu Konkursowego

Uchwała Sądu Konkursowego

 

Wyniki I etapu Konkursu na opracowanie koncepcji Pomnika upamiętniającego Ofiary Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Spośród 93 prawidłowych zgłoszeń do Konkursu, 62 uczestników nadesłało swoje prace, z czego do II etapu Konkursu zostało dopuszczonych 9 prac oznaczonych kodami:

- praca konkursowa nr 000029
- praca konkursowa nr 110117
- praca konkursowa nr 189825
- praca konkursowa nr 190417
- praca konkursowa nr 308246
- praca konkursowa nr 378154
- praca konkursowa nr 523956
- praca konkursowa nr 787878
- praca konkursowa nr 803102

Autorzy wybranych prac zostaną indywidualnie poinformowani przez Sekretarza Sądu Konkursowego o uwagach i sugestiach Sądu względem przygotowanych prac.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe prace nadesłane na Konkurs będzie można odebrać w dniach od 18 do 19 lipca 2017 r. w godz. 10.00-16.00 w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Srebrnej 16.

Przypominamy, że podstawą do odebrania pracy jest podpisany przez osobę przyjmującą pracę Załącznik nr 4A – Pokwitowanie złożenia pracy I Etap. W przypadku nieodebrania pracy w wyżej wskazanym terminie zostanie ona przekazana do zasobów Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Wszystkim uczestnikom pragniemy bardzo serdecznie podziękować za udział 
w Konkursie.

Ewa Kosiacka-Beck
Sekretarz Sądu Konkursowego

Uchwała Sądu Konkursowego

follow url their website