Wyniki II etapu Konkursu na opracowanie koncepcji Pomnika upamiętniającego śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Sąd Konkursowy obradujący w dniach 18-20 października 2017 roku, uwzględniając walory artystyczne, kryterium dopasowania do planowanej lokalizacji i symboliczną wymowę przedstawionych prac, postanowił nie przyznawać nagród, a jedynie wyróżnić najlepszą z przedstawionych prac.

I tak, zdaniem Sądu na wyróżnienie zasługuje praca oznaczona kodem 162711, autorstwa Stanisława Szwechowicza i Jana Raniszewskiego.

Pozostałym pracom II etapu, Sąd Konkursowy postanowił przyznać zwrot kosztów poniesionych podczas ich przygotowania.

Wszystkim uczestnikom pragniemy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za udział w Konkursie. 

Ewa Kosiacka-Beck
Sekretarz Sądu Konkursowego


Wyniki II etapu Konkursu na opracowanie koncepcji Pomnika upamiętniającego Ofiary Tragedii Smoleńskiej 2010 roku

Sąd Konkursowy obradujący w dniach 18-20 października 2017 roku, uznał, że pracą spełniającą najlepiej wymogi regulaminowe, a jednocześnie zasługującą na I nagrodę jest praca oznaczona numerem 378154. Autorem pracy jest Jerzy Kalina.

Sąd Konkursowy przyznał dwie równorzędne III nagrody, pracom oznaczonym numerami:

- 000029, przygotowaną przez „Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne SP. Z O.O.’’,
- 308246, której autorem jest Robert Kaja.

Sąd Konkursowy przyznał także trzy wyróżnienia za prace oznaczone numerami:

- 110117 autor Michał Gdak,
- 190417 autor Jan Skąpski,
- 523956 autorzy Wasyl Garmider, Jan Grodek, Ryszard Zań.

Wszystkim uczestnikom pragniemy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za udział
w Konkursie.

Ewa Kosiacka-Beck
Sekretarz Sądu Konkursowego

see here this link